Cô điều dưỡng nhiệt tình trong công việc chăm sóc cụ già

views

Cô điều dưỡng nhiệt tình trong công việc chăm sóc cụ già – Tia là điều dưỡng viên đến từ Đảo Nam, là người nước ngoài cô làm nghề chăm sóc các cụ già khó tính. Hầu như các cụ đã lâu không có ai xử lý nên Dương thịnh Âm suy. Các cụ rất là khó chịu khi gặp được em Tia này vừa dễ thương vừa dâm đãng lại nuông chiều các cụ nên các cụ vừa sướng vừa thích em ấy. Nhưng không biết được bao lâu?